Watersportvereniging “UIT NOOD ONTSTAAN”

Lokatie:  Prinsemolenpad 12, 3054 XM Rotterdam

De watersportvereniging U.N.O. is gelegen achter het Berg en Broeksverlaat aan de Bergseplas en de Rotte.

Aan de Rottezijde heeft de vereniging aanlegplaatsen voor ongeveer 40 schepen van 8 tot 10 meter lengte (de maximale diepgang  op de Rotte bedraagt 1.20 meter) en in de Voorplas ruim 210 plaatsen voor vaartuigen met maximale diepgang van 85 cm.

Faciliteiten:

Helling voor schepen met een maximale diepgang van 85 cm.
Drijvende bok tot 4 ton hefvermogen, tevens als heistelling te gebruiken
Douches en toiletten
Clubhuis
In de zomerperiode diverse plaatsen voor passanten

De vereniging:                                                                                                                                                                 

De vereniging telt gemiddeld per jaar om en nabij de 250 leden.

Watersportvereniging U.N.O. is aangesloten bij het  V N M

Historie

U.N.O. = Uit Nood Ontstaan

Vele jaren bood de pachter van de Hoeve Vruchtenburg/ Straatweg ( tevens toenmalige pachter en schapenhouder op het bekende schapeneiland in de Bergse Achterplas) ligplaats aan 50 schepen.

Na het vroegtijdig overlijden van deze pachter werden de ligplaatshouders geconfronteerd met vermindering van faciliteiten en uitblijven van noodzakelijk onderhoud aan terrein en steigers.

De individuele huurders bereikten niets en een aantal besloot om een vereniging te stichten teneinde te trachten iets aan de problemen met de verhuurder te doen. De naam U.N.O. herinnert hier nog aan en werd opgericht op 1 november 1981.

Al snel bleek dat de eigenaar geen enkele binding met de watersport had en geen intenties had om het terrein te onderhouden,

De hoeve “Vruchtenburg” is inmiddels verlaten, het terrein met bouwhekken afgesloten en de steigers volkomen vervallen, waardoor men “gedwongen” werd uit te zien naar een andere lokatie.  De inspanningen van het bestuur zijn niet ter vergeefs geweest en dat resulteerde in de aankoop van “de Blauwe Wimpel” waarvan de eigenaresse het bedrijf niet wenste voort te zetten.

In 1986 brandde de Blauwe Wimpel aan het Prinsenmolenpad 12 geheel af, maar na twee jaar hard werken, door het bestuur en de leden van de U.N.O. kon op zaterdag 28 januari 1989 het nieuwe clubgebouw worden geopend.

Het heden:

De vereniging  biedt thans waterrecreatie in alle facetten aan een groot aantal leden met hun gezin / partners.

Een groeiend aantal passanten maakt gebruik van de faciliteiten van de vereniging.

Ook in het winterseizoen gaan de aktiviteiten door, met name onderhoud en renovatie, waarbij veel aandacht aan de milieu aspecten wordt gegeven  (een volledige milieu vergunning is verleend)  en alles in eigen beheer en uit eigen middelen wordt gefinancierd.

Voor de nabije toekomst staan de renovatie van de opstallen en de steigers op het programma.