Beste ,

Een snelle en gezellige ALV vorige week woensdag, was je er niet bij? In deze nieuwsbrief een verslag en je kan de ALV stukken nog downloaden.

De keuze om de liggelden NIET te verhogen (echt waar, geen 1 april) werd gewaardeerd. Als het goed is heb je de factuur gisteren ontvangen, we kijken uit naar een spoedige betaling. 

Verder was er een toffe werkbeurt zaterdag, en lees je nog over enkele andere onderwerpen.  

Zeilers zoeken zeilers en Kanovaarders kunnen elkaar ook vinden.

En een oproep! Zaterdag 20 April is er de opening van het vaarseizoen met een hartigheidje. En tegelijk de opening van de nieuwe porto! Wees welkom voor een rondleiding 🙂

Veel leesplezier!

Werkbeurt 12

Afgelopen zaterdag stond er een druk bezette ploeg doorzetters! Er is een schuurtje afgebroken, het terrein is opgeruimd, de schagen en het stophout die nodig waren voor de te hellingen boten zijn weggehaald, en er is weer (veel) groen verwijderd, iets dat terug blijft komen 🙂

Irene en Babara hebben de lunch geserveerd, lekkere broodjes die door alle aanwezigen zeer werden gewaardeerd, met een geslaagde kop ‘Rons soep’.

Ook is er nog een lekkage halverwege het pad verholpen, en de fietsenstalling is opgeruimd. top job!

Bestuur 2024 van links naar rechts / Jeroen, Jack, Gerard, Asaad, Paul en Yolanda

De ALV

Woensdag 27maart trof het bestuur ongeveer 35 leden en betrokken bij de vereniging, in de kantine van collega Aergir. En avond waarin het bestuur terug keek op 2023 en met name de financiele stand van zaken is gepresenteerd.

Het korte verslag:

 • 19:30 Opening en moment stilte.
 • Er is een lage opkomst in vergelijking met het aantal leden. Niet genoeg voor een quotum.
 • Excuus voor te late toezending van de stukken.
 • Administratie en financiële stukken zijn maandag 25-3-2024 goedgekeurd door de kascommissie 
 • Begroting 2024 toegelicht en besproken
 • Besluit: – Tarieven liggeld worden in 2024 niet verhoogd
 • Er is een nieuw energiecontract met Eneco
 • Er is een nieuw afvalcontract met Renewi
  • Afval wordt door de leden zelf weer mee naar huis genomen of in de container bij de sluis gedaan.
  • De containers op de haven worden voorzien van aangepaste inwerp opening.  
 • Kantine, de beslissing hierover uitgesteld tot 2025. Wordt waarschijnlijk wel dit (na)jaar gesloopt. 
 • Aftredende bestuursleden – Diana Galesloot. Onder dankzegging voor de jaren inzet in het bestuur!
 • Gérard en Jeroen gaan door als bestuursleden.
 • Bij de rondvraag; een vraag naar communicatie zeilsteiger, parkeerbeleid fietsen/scooters, instructie aanleggen bootjes.
 • 20.45 sluiting van de vergadering.

De ALV stukken kan je hier downloaden.

Opening op 20 april

Zaterdag 20 april is er de opening van het vaarseizoen, gecombineerd met de opening van de nieuwe porto. Van 16.30 tot 18.00 is er een frietkraam op de haven waar leden een hartigheidje kunnen krijgen. Er is ook een non alcoholisch drankje.

Werkbeurt 12

Afgelopen zaterdag stond er een druk bezette ploeg doorzetters! Er is een schuurtje afgebroken, het terrein is opgeruimd, de schagen en het stophout die nodig waren voor de te hellingen boten zijn weggehaald, en er is weer (veel) groen verwijderd, iets dat terug blijft komen 🙂

Irene en Babara hebben de lunch geserveerd, lekkere broodjes die door alle aanwezigen zeer werden gewaardeerd, met een geslaagde kop ‘Rons soep’.

Ook is er nog een lekkage halverwege het pad verholpen, en de fietsenstalling is opgeruimd. top job!

Bestuur 2024 van links naar rechts / Jeroen, Jack, Gerard, Asaad, Paul en Yolanda

De ALV

Woensdag 27maart trof het bestuur ongeveer 35 leden en betrokken bij de vereniging, in de kantine van collega Aergir. En avond waarin het bestuur terug keek op 2023 en met name de financiele stand van zaken is gepresenteerd.

Het korte verslag:

 • 19:30 Opening en moment stilte.
 • Er is een lage opkomst in vergelijking met het aantal leden. Niet genoeg voor een quotum.
 • Excuus voor te late toezending van de stukken.
 • Administratie en financiële stukken zijn maandag 25-3-2024 goedgekeurd door de kascommissie 
 • Begroting 2024 toegelicht en besproken
 • Besluit: – Tarieven liggeld worden in 2024 niet verhoogd
 • Er is een nieuw energiecontract met Eneco
 • Er is een nieuw afvalcontract met Renewi
  • Afval wordt door de leden zelf weer mee naar huis genomen of in de container bij de sluis gedaan.
  • De containers op de haven worden voorzien van aangepaste inwerp opening.  
 • Kantine, de beslissing hierover uitgesteld tot 2025. Wordt waarschijnlijk wel dit (na)jaar gesloopt. 
 • Aftredende bestuursleden – Diana Galesloot. Onder dankzegging voor de jaren inzet in het bestuur!
 • Gérard en Jeroen gaan door als bestuursleden.
 • Bij de rondvraag; een vraag naar communicatie zeilsteiger, parkeerbeleid fietsen/scooters, instructie aanleggen bootjes.
 • 20.45 sluiting van de vergadering.

De ALV stukken kan je hier downloaden.

Opening op 20 april

Zaterdag 20 april is er de opening van het vaarseizoen, gecombineerd met de opening van de nieuwe porto. Van 16.30 tot 18 is er een frietkraam op de haven waar leden een hartigheidje kunnen krijgen. Er is ook een non alcoholisch drankje.

Om voldoende ‘hartigheid lekkers’ te hebben is het van belang dat we weten hoeveel leden (en familieleden als introducees) er zullen komen.

Schrijf je in via: https://uitnoodontstaa-site.e-captain.nl/mijn-captain/home met je gebruikersnaam: LEZER01 en je wachtwoord.

Rechtsboven zie je de optie ‘activiteiten’ als je daarop klikt zie je de mogelijkheid voor 20 april. Je kan eventuele dieetwensen melden en introducees doorgeven.

Graag tot zien op 20 april!.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot je inloggegevens: communicatie@wsv-uno.nl

Zeilers zoeken Zeilers

in de ALV kwam de vraag of er een communicatie mogeklijkheid kon komen waarin de leden met een boot aan de zeilsteiger elkaar zouden kunnen benaderen. Dit is gelukt, er is een whapp groep gamaakt Gebruik deze link om deel te nemen aan de zeilsteiger WhatsApp-groep

Factuur liggeld 2024 verstuurd

Maandag is de factuur voor het liggeld over het jaar 2024 verstuurd. In de ALV heeft het bestuur het besluit toegelicht om de bedragen dit jaar niet te verhogen.

We zijn een financieel gezonde vereniging en mede door met elkaar ook tijdig de betaling te doen blijven we dat ook. We zien je betaling graag tegemoet. Op de factuur staat een Ideal link, ook daarmee kan je (makkelijk) betalen.

Heb je geen factuur ontvangen, neem dan contact op met Yolanda, in haar rol als penningmeester

Toegangspoort UNO vrijhouden

Soms is het fijn om ook even aandacht te geven aan de normaalste zaken.

Zo is het gewenst om het toegangshek na 17.00 uur op slot te doen. Dit wordt al super gedaan. Met de poort op slot is het voor niet-leden minder makkeijk om het terrein op te komen, dat scheelt ene hoop gedoe. 

Zo is het ook van belang (gewenst is te vrij, het is een vereiste!) om de toegangspoort tot de haven vrij toegankelijk te houden. Dat geeft hulpdiensten (zoals een ambulance) gelegenheid om ter plaatse te komen als dat nodig is. Een auto parkeren voor de toegangspoort is naast asociaal, beboetbaar, verwijtbaar met name onveilig.

Zorg dat de poort naar de haven voor hulpdiensten vrij toegangkelijk is. 

Parkeren scooters

Het voorterrein is leeg van alle boten!

‘Hellingen in’ is voor op schema en heel voorspoedig verlopen. Dank aan havenmeester en de ploeg die dat hebben geregeld!

Daarmee kan dat voorterrein weer gebruikt worden voor het parkeren van de scooters. En dat betekent dat er in het fietsenhok weer ruimte ontstaat voor het parkeren van fietsen.

Let op; het is de bedoeling dat fietsen en/of scooters een dag, misschien bij uitzondering 2 dagen achter elkaar, op de haven ‘geparkeerd’ kunnen worden.

Het bestuur behoudt zich het recht voor fietsen en scooters die onjuist zijn geparkeerd en/of langer op het terrein staan te laten verwijderen. 

Door met elkaar rekening te houden en de juiste parkeerplek te gebruiken kunnen we ook op de drukste dagen een goed bereikbare haven blijven. Dank! 

Oproepen en aanbod vanuit de leden!

Heb jij ook een oproep die je hieronder wilt delen? Geef een berichtje naar Jack via communicatie@wsv-uno.nl