Nieuwsflits 2020

Nieuwsflits 23 september 2020

De Boot dit jaar uit het water?

De boot dit jaar uit het water? Schrijf je in voor 1 oktober!

Opgeven kan bij Gerard via voorzitter@wsv-uno.nl of bij Ron                                                  via havenmeester-uno@ziggo.nl

als u heeft aangegeven uw boot deze winter uit het water te willen halen (hellingen), ontvangt u van ons een hellingovereenkomst/ inschrijfformulier. We zullen aan die leden die zich melden dit formulier toe mailen en er liggen een aantal exemplaren in de porto bij de havenmeester.

Zoals jullie weten is er maar beperkt plaats op de kant en zijn er al aardig wat aanvragen, het winterstallen is in principe bestemd voor leden die in de winter onderhoud willen plegen aan hun vaartuig. Verder kunnen er dit jaar minder boten de helling op gaan ivm onderhoud van de steigers en opslag van het hout daarvoor.

Hebt u afgelopen jaar ook op de kant gestaan, dan kijken we eerst of er plaats genoeg is voor leden die in de voorgaande twee jaar niet op de kant hebben gestaan, uitzonderingen alleen bij calamiteiten.

Op het formulier wordt de vraag gesteld of u al of niet onderhoud gaat doen, boten waar geen onderhoud aan gepleegd gaat worden, kunnen we wat dichter op elkaar zetten.

Nadat u het inschrijfformulier heeft ingevuld stuurt u dit aan Gerard of Ron terug, een week van tevoren krijgt u bericht of de boot eruit kan en het bedrag dat u moet betalen.

U betaalt middels overschrijving per bank.

Checklist: voordat uw boot uit het water gaat is:

De hellingovereenkomst ingevuld,
Heeft u bericht gehad dat u voor het hellingen-uit bent ingepland. Is er betaald

En is er aan de boot een label aangebracht met het ledennummer en uw ligplaats, deze labels liggen klaar in de porto en kunnen vanaf een week voor het hellingen worden afgehaald, het kan ook op de dag zelf.

Met vriendelijke groet, Gerard en Ro

in de haven gaat het onderhoud door, valt het jullie ook op?
De bok is klaar in de nieuwe kleuren en scooterbeugels zijn rood geschilderd! Thnks

Het inschrijven voor de werkbeurten is bijna afgelopen.

Ruim 80 leden hebben zich al ingeschreven voor de werkbeurten seizoen 2020-2021, ongveer 30 leden hebben daar nog een paar dagen voor.

Per zaterdag willen we maximaal 14 leden, daarna is die zaterdag ‘vol’. Heb jij je nog niet geschreven? Ga dan naar inschrijven werkbeurten om je in te schrijven. (let op je moet inloggen dus zorg dat je de inloggegevens hebt!) Via de optie rechtsboven ‘Activiteiten’ kan je een keuze maken in 1 van de 13 zaterdagen. Vol=vol dus wees er op tijd bij!

Kan jij door omstandigheden de werkbeurt (definitief) niet doen, mail dan even naar werkbeurten@wsv-uno.nl, dan komen we tot een oplossing daarvoor.

Behoor je tot de doelgroep en je hebt nog geen inloggegevens, mail dan even naar Jack via communicatie@wsv-uno.nl

Heb je je voor 26 september nog niet ingeschreven dan ontvang je een factuur voor niet uitgevoerde werkbeurten van van 150,-.

We kijken uit naar een productief en gezellig werkbeurtenseizoen, waarbij we uiteraard rekening zullen houden met de dan geldenende Corona richtlijnen.

Ook is er de afgelopen weken gewerkt aan nieuwe waterkranen aan de bergse plas. Tzt worden de waterkranen aan de (Rotte) bovenzijde ook vernieuwd.

 

Nieuwsflits 30 augustus 2020

Beste leden

De bok                                                                                                                                              Vanuit de Havenmeester komt de mededeling dat we met de werkploeg al een paar weken bezig zijn om De Bok klaar te maken voor het komende seizoen. De Bok is een (drijvend/varend)ponton met daarop middelen om palen en steigerdelen op de Bergse Plas zijde te vervangen. Daarmee kunnen we als vereniging zelf aan de slag met het onderhoud. Hiervoor zijn alle draden en hijsblokken gesmeerd en hier en daar onderdelen vervangen en ook een nieuw likje verf gegeven. Dank allemaal!

Schone en veilige Bergse plassen!                                                                                       In de buurtkrantjes, bij de sluis en met diverse banners, Stichting BergsePlassen.org is een initiatief van bewoners en gebruikers van de Bergse Plassen met als doel; Schone en veilige Bergse Plassen.

De Bergse Voorplas en de Bergse Achterplas in Rotterdam Hillegersberg moeten voor iedereen een veilig gebied zijn om te wonen en te recreëren en vrij van zwerfvuil.

Als watersportverenging sluiten we ons daar graag bij aan. Met het initiatief proberen we alle leden van de watersport verenigingen bewust te maken om afval netjes af te voeren en niet zomaar overboord gooien! Ook richten we ons op de veiligheid op de Bergse plassen en maken mensen bewust van (vaar)snelheid en hun vaargedrag.

Met name voor dit laatste hebben de havenmeesters van alle watersportverenigingen onderling contact. Daarbij worden foto’s of filmpjes van watersporters die dusdanig gedrag vertonen dat niet ‘waterport waardig is’ met elkaar gedeeld. Denk daarbij aan veel te hard varen, ook gevaarlijk varen en asociaal gedrag. Deze leden worden dan in de thuishaven aangesproken door hun havenmeester ten aanzien van dit gedrag op het water, ook het betreffende lid van wie de boot soms is wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden.

Dit heeft al geresulteerd in royement van drie personen bij hun watersportvereniging, waarbij deze personen ook niet meer bij andere watersportverenigingen rond de Bergse plassen terecht kunnen voor een ligplaats.

Let op elkaar, ook op het water, neem je afval mee naar huis en hou het veilig!

Voor meer informatie: www.bergseplassen.org

Werkbeurten 2020-2021                                                                                                        In de laatste nieuwsbrief las je dat binnen 5 minuten na opening er al inschrijvingen waren voor de werkbeurten 2020-2021.

We kunnen nu al melden dat het erg goed gaat en dat sommige zaterdagen hun max. gaan halen. Per zaterdag willen we maximaal 14 leden, daarna is die zaterdag ‘vol’. Heb jij je nog niet geschreven? Ga dan naar inschrijven werkbeurten om je in te schrijven. (let op je moet inloggen dus zorg dat je de inloggegevens hebt!) Via de optie rechtsboven ‘Activiteiten’ kan je een keuze maken in 1 van de 13 zaterdagen. Vol=vol dus wees er op tijd bij!

Kan jij door omstandigheden de werkbeurt (definitief) niet doen, mail dan even naar werkbeurten@wsv-uno.nl, dan komen we tot een oplossing daarvoor.

Behoor je tot de doelgroep en je hebt nog geen inloggegevens, mail dan even naar Jack via communicatie@wsv-uno.nl

We kijken uit naar een productief en gezellig werkbeurtenseizoen, waarbij we uiteraard rekening zullen houden met de dan geldenende Corona richtlijnen.

Tussendoor: het blijkt dat zo aan het eind van het seizoen zowel er bij de UNO aan de Rotte en aan de Bergse Plas zijde geen ligplaats meer is. Er wordt gewerkt met een wachtlijst, meer informatie daarover via Ron: havenmeester-uno@ziggo.nl

Inbraak:                                                                                                                                   Helaas gebeurt het elk seizoen nog wel een aantal keer. Ook nu weer en als gevolg een hoop schade en de buit nihil.

Na de laatste inbraak in de kantine zijn we volop bezig om ook deze te voorzien van camera’s. Inmiddels zijn er al twee operationeel waarin de werf en het terras volop in beeld zijn. Er komen nog twee bij waarvan een gericht op de fietsenstalling en een op de poorten.

De inbraak werd door een paar jonge gelegenheids dieven gedaan, hetgeen opgemerkt werd door een van onze leden.Deze heeft de achtervolging ingezet alleen moest deze achtervolging worden gestaakt, omdat de jonge knapen hem met de scooter te snel af waren. Blijf alert met elkaar en laten we hopen dat ze weg blijven.

Verder de oproep om zeker na 19 uur het hek op slot te doen!

Dank

Storm en stormschade.                                                                                                      Door de afgelopen storm “Francis” is er schade aan het terrasmeubilair ontstaan. Twee tafels waarvan de glasplaat is gebroken en een partytent onherstelbaar beschadigd.

Bezoek je boot                                                                                                                 Dringend verzoek aan de leden om de aankomende dagen een bezoek aan de boot of sloep te brengen. En te kijken of de afdekzeilen en nog netjes op liggen en er geen water in de boot staat. En het belangrijkste of de boot/sloep nog goed vastligt!

Vanuit eigen ervaring van Jack,  een stiksel was wat losgeraakt, ach dat komt wel, ….. daar kwam een plasje water …(en dat weegt dan toch wat meer) …en daar ging de rits naar de kap …. , gevolg dekzeil en kap laten repareren en apart dekzeil voor de tussenperiode kopen, .. gedoe en financieel zonde 🙁

Op het stuk in de vorige nieuwsbrief over de ‘Honden aan de lijn’ oproep, ontvingen we een paar reacties. We merken dat het besef op de haven is gegroeid en dat hondenbezitters bewuster hun verantwoordelijkheid nemen en de hond aan de lijn hebben. Dank!

Tussendoor:                                                                                                                                        De werkplaats is weer een nieuwe machine rijker namelijk een grote kolomboor. De oude was inmiddels al 30 jaar oud en aan vervanging toe.

Aan de Rotte Zijde zijn er afgelopen week twee wespennesten ter hoogte van steiger 32 en 40 verwijderd door een hiervoor gespecialiseerd bedrijf.

Corona                                                                                                                                         Het is weer even geleden dat we actief aandacht vroegen voor de Coronamaatregelen op de UNO. Als bestuur merken we dat er sprake is van bewustheid mbt de afstand en zijn we blij met de mogelijkheden die het nieuwe terras daarvoor biedt. We vragen iedereen om zich aan de afspraken en richtlijnen te (blijven) houden. Op die manier zorgen we ook voor elkaar, dank!

Nieuwsflits 31 juli 2020

Beste Leden

Honden aangelijnd

Afgelopen jaren hebben we op de haven meerdere opmerkingen gehad over loslopende honden op het haventerrein. We zijn daarop vorig jaar begonnen met een strakker beleid, gericht op het aan de lijn houden van de hond op het haventerrein.

De meeste leden (hondenbezitters) hebben na enige uitleg hier begrip voor, en enkele leden vergeten het nog wel eens (scherper geformuleerd ‘lappen de regels aan hun laars’)

Wij zijn goed op weg om een gezellige familiehaven te worden waar ook jonge mensen met kleine kinderen hun vertier vinden en onbezorgd kunnen wandelen over onze mooie haven. Zonder lastig gevallen te worden door loslopende honden. In de meeste gevallen zijn onder andere kleine kinderen er snel bang van omdat de honden (zeker voor hun) groot en eng zijn. Verder blijft een hond een roedeldier en is het een natuurlijke gang van zaken om ter allertijden de macht boven het kind zetten. We moeten er niet aan denken dat dit op onze haven gebeurt met alle gevolgen van dien.

Ook bij een bezoek aan de kantine (zodra deze weer open gaat) om een hapje te eten, iets te drinken willen we liever geen (niet uitgenodigde) hond naast je met het kwijl uit zijn bek of erger nog, op nog geen meter afstand lekker zijn behoefte te doen. Over dat laatste, afgelopen periode, na een mooi weekend, komt een onze vrijwillige tuinman naar me toe om te laten zien hoeveel hopen stront er de diverse tuintjes geschept moest worden. En eigenlijk met weemoed zegt hij, als het zo doorgaat stop ik ermee. Iets wat ik kan begrijpen, en als ik dat toelaat ontnemen we zijn enigste doel en verzetje na het overlijden van zijn vrouw. Dit vind ik ontoelaatbaar want wij koesteren onze vrijwilligers

Ik hoop dat iedere hondeneigenaar meedenkt en meedoet met het beleid dat de honden aangelijnd zijn op het haventerrein. Ook is mijn hoop dat we elkaar erop aan kunnen spreken. Vergeten is menselijk, dus als je wordt aangesproken leg de hond aan de lijn.

Overigens kunnen we elkaar zeker ook een compliment geven als de hond is aangelijnd!

De haven is van ons allen en met elkaar kunnen wij het mooi maken en houden. Nog even voor de verschillende eigenaren van de honden, samen proberen we onze haven veilig en schoon te houden. Voor de honden is er buiten de poort een zeer groot gebied waar deze helemaal los kunnen gaan. En als er op het terrein toch een ongelukje gebeurt, probeer het dan gelijk even op te ruimen! Dank alvast.

Een openstaande vraag betreft de camera beelden. We hebben camera’s op de haven en die beelden worden opgeslagen. Deze kunnen worden gebruikt om mensen waaronder ook hondeneigenaren later nog aan te spreken op onwenselijk gedrag. Op onze toegangspoort staat vermeld Camerabewaking, en deze camera beelden worden ivm de privacy wetgeving alleen gebruikt als bewijsvoering.

Hartelijke dank alvast en een goed vervolg van de zomer!

Ron, Havenmeester

______________________________________________________________

Geen lampionnentocht dit jaar

De Vereniging Bergse Plassen heeft, in verband met de Corona-problematiek, besloten dit jaar de Lampionnentocht eind augustus niet te organiseren.

We kijken ernaar uit dat in 2021 deze mooie traditie weer uitgevoerd kan worden.

Werkbeurten 2020-2021

In de vorige nieuwsbrief las je dat op 23 juli de inschrijvingen voor de werkbeurten 2020-2021 zijn gestart. Binnen 5 minuten was de eerste inschrijving binnen. Super!

Het loopt lekker door, en heb jij je nog niet geschreven? Ga dan naar inschrijven
werkbeurten om je in te schrijven. (let op je moet inloggen dus zorg dat je de inloggegevens hebt!) Via de optie rechtsboven ‘Activiteiten’ kan je een keuze maken in 1 van de 13 zaterdagen. Vol=vol dus wees er op tijd bij!

Kan jij door omstandigheden de werkbeurt (definitief) niet doen, mail dan even naar werkbeurten@wsv-uno.nl, dan komen we tot een oplossing daarvoor.

Behoor je tot de doelgroep en je hebt nog geen inloggegevens, mail dan even naar Jack via communicatie@wsv-uno.nl

We zien uit naar een productief en gezellig werkbeurtenseizoen, waarbij we uiteraard rekening zullen houden met de dan geldenende Corona richtlijnen.

page2image51930864 page2image50321408 page2image50329280 page2image50329664 page2image50330048 page2image51931088

Nieuwsflits 23 mei 2020

Haven bloeit op!

Beste leden,

In de afgelopen weken zijn Frans, Diana en Irene met in achtneming van de voorschriften en met gepaste afstand onder andere bezig geweest met de bloemen en aanplanting op de haven. We zijn er blij mee en hopen dat alle leden er binnenkort ook van kunnen genieten. Dank Frans, Diana en Irene!

Nog 1 week

Vanaf 1 juni zijn er weer meer mogelijkheden op de haven. We volgen de aanwijzingen van de Gemeente Rotterdam en de Overheid/RIVM op de voet, vooralsnog is de algemene regel dat mensen die niet tot een huishouden behoren altijd 1,5 meter afstand tot elkaar houden.  We verwachten dat we daar met elkaar op het haventerrein ook voor kunnen zorgen.

De kantine gaat op 1 juni om 12.00 uur weer open! Bestellen kan vanaf de terrasingang (met de afstand van 1,5 m) en ok het terras gaat dan open!

LET OP!, we laten vooralsnog niemand binnen in de kantine, en ga er vanuit dat toilet em toiletgebouw nog gesloten zijn!

Daarnaast, heb je verkoudheidsklachten,…..blijf thuis!

Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).

We vertrouwen erop dat we met elkaar, op deze manier, de faciliteiten (en het nieuwe terras zie de foto’s hierna) van de haven weer meer en veilig kunnen gaan gebruiken.

Nog 1 week!

Wauw, meer dan 75% van de leden heeft de factuur voor liggeld al voldaan! De betalingstermijn loopt tot 31 mei 2020 en we kijken ernaar uit om ook de betaling van de overige (minder van 50) leden te ontvangen. Gaat dat iedereen lukken?

Heb je vragen over de factuur of betaling, dan kan je altijd contact opnemen met Diana via penningmeester.uno@gmail.com

Stalling en Terras

Van de havenmeester een update uit de haven. Zie onderstaande foto’s

Vooruitlopend op de versoepeling van RIVM is er afgelopen week een nieuw terras opgezet naast de fietsenstalling. Het idee is dat zodra de versoepeling daar is (en we plannen nu      1 juni 12.00 uur) er gebruikt gemaakt kan worden van de terrassen en tafels en banken om een drankje te nuttigen. Ook hebben Fans, Diana en Irene aan de aankleding bijgedragen zoals jullie kunnen zien!

Verder is er een scooterparkeerplaats gerealiseerd!

Deze tref je voor het havenkantoor (de drijvende portocabin). Er zijn beugels vastgemaakt aan het beton waaraan met de scooter (of fiets) vast kan zetten. Het is de bedoeling dat de fietsenstalling alleen voor fietsen is, en dat de scooters dus iets verder doorrollen en dan rechts voorbij het nieuwe terras hun parkeerplekje hebben.

Ook bij de passantensteiger aan de rotte is een leuk terras gemaakt voor de gasten.

Tot op de haven!

WSV Uit Nood Ontstaan (UNO)

_____________________________________________

 

Nieuwsflits 12 mei 2020

Beste leden,

Vorige week werden nieuwe corona maatregelen gedeeld. Graag berichten we jullie wat dat betekent voor de toegang en het gebruik van de haven. Allereerst een “dank jullie wel” voor de manier waarop we met elkaar de maatregelen volgen. Het hek is op slot en wordt door (noodzakelijk) bezoek ook steeds op slot gedaan. Als er leden op de haven zijn houdt men 1,5 m afstand en is men zoveel mogelijk alleen of met gezinsleden. Als men wordt aangesproken op groepsvorming  op afstand wordt er geluisterd en gedrag aangepast, mede daardoor zijn de bezoeken van de handhaving aan het haventerrein positief verlopen.

Komende weken is de boodschap van ‘blijf thuis’ aangepast naar ‘vermijd drukte’. Ook de gemeente Rotterdam heeft een versoepeling van de maatregelen gedeeld. Voor bezoek en gebruik van de haven betekent dat het volgende (afgeleid en aanvullend op de RIVM richtlijnen die leidend zijn):

  • Toiletten, terras en kantine blijven gesloten.
  • Iedereen doet na gebruik van het hek op slot!
  • Parkeer je fiets in het fietsenhok / scooter om de hoek op de stelcomplaten.
  • Bij bezoek aan de haven: vermijd drukte, vermijd groepvorming.
  • Na het stallen van de fiets of scooter ga direct naar de boot en ook bij terugkomst graag direct het terrein weer verlaten.
  • Houd 1,5 m afstand.
  • Laat geen afval achter op de haven (mee terug naar huis of in een container in de buurt)

We kijken uit naar een geleidelijke toename van bezoek en gebruik van de haven, met elkaar zorgen we dat het op een verantwoorde wijze gebeurt!

unknown

Zit jij er ook bij?

Ongeveer 75 procent van de leden heeft zijn liggeld (te voldoen 31 mei mei) al voldaan of heeft contact met de penningmeester hierover opgenomen. Als bestuur zijn we daar erg blij mee!

Dank je wel en we kijken uit naar de laatste ongeveer 60 leden die nog een kleine 2 weken hebben om ook tot de grootste groep te horen, kom erbij!

Als je vragen hebt over je factuur, neem dan contact op met Diana via email penningmeester.uno@gmail.com

Website van UNO

Al bijna een jaar wordt de website van de UNO bijgehouden door door Irene. Voor opmerkingen, suggesties, artikelen, foto’s kan je benaderen: website@wsv-uno.nl

Overigens best leuk om de site regelmatig te bezoeken. Kan je bijvoorbeeld de nieuw leden rubriek op de website al?

En wat je op de homepagina ook zult lezen,.. de haven is vol! Er is een wachtlijst voor een ligplaats zowel beneden als aan de Rotte.

VERZEKERINGSBEWIJS  

Om onduidelijkheid  bij schade te voorkomen vraagt de penningmeester alle om het verzekeringsbewijs van hun schip voor dit seizoen te mailen. Maak een foto of stuur de pdf van de verzekeraar door aan Diana, via penningmeester.uno@gmail.com  met  vermelding van je lidnr: 428

Dank je wel alvast!

WSV Uit Nood opstaan (UNO)

______________________________________________________________

Nieuwsflits 5 mei 2020

ALV (over het verenigingsjaar 2019), de vragen en antwoorden.

Onderstaande vragen zijn inmiddels rechtstreeks beantwoord en zoals aangekondigd zullen we deze hierbij met jullie delen.

1. vraag: Er lijken palen uit de kantine te zijn weggehaald, hoe zit dat?
De palen die weggehaald zijn uit de kantine t.b.v. het plaatsen van een biljard zijn geen steunpilaren, de kantine is een voormalige strandtent en de palen dienden om het dak aan de vloer vast te zetten, aan de kust kan een flinke storm het dak eraf waaien.                                  2. Suggestie: Het tarief voor het plaatsen van een trailer op het terrein (nu 50.00) zou verhoogd moeten worden naar 250,00 .
De 9 trailers die op het terrein staan, staan soms behoorlijk in de weg, er zullen geen nieuwe bijkomen, hoe hier verder mee om te gaan laten we even over aan een advies van de havencommissie aan het einde van het jaar.
3. Op de dijk aan de Rotte is een kanostelling gebouwd, moeten deze kano’s niet in de kanostelling?
Ja, we vinden het ook geen fraai gezicht, we nemen contact op met de eigenaar.
4. Op de balans per 31-12-2019 staan nogal veel nog te ontvangen bedragen (TR posten) zijn deze bedragen inmiddels ontvangen.
Ja, alle opgevoerde vorderingen waren per 31-03-2020 gefactureerd en ontvangen, aan openstaande facturen onder debiteuren, staat per 31-03-2020 nog 1.680,00 uit 2019 open van vier leden, waarvan de  ligplaats inmiddels is ingetrokken, boten aan de ketting liggen of uit de haven verwijderd.

Bedankt voor uw gewaardeerde reacties, zowel de vragen als de complimenten.
Namens het bestuur bedanken we u voor het in ons gestelde vertrouwen en sluit ik hierbij de ALV 2019.
Gerard
Voorzitter WSV UNO

____________________

Gewenst gebruik van de fietsenstalling
Vooruitlopend om een mogelijke versoepeling van de corona maatregelen is er een nieuwe indeling van de fietsenstalling gerealiseerd. Er zijn 3 gedeeltes.
Aan het begin van haven (direct bij de ingang) is het fietsgedeelte, daar mogen fietsen en dergelijke geplaatst worden. Iets verder in de stalling is een gedeelte voor de scootmobiels en elektrische fietsen. Daar kan ook gebruik worden gemaakt van de oplaadmogelijkheden.
Scooters hebben een eigen parkeerplaats gekregen. Deze is voorbij de fietsenstalling rechts. Direct voor de portocabin (havenkantoor). Aan de bomenkant zijn er buizen in de grond gemonteerd waar men het voorwiel  kan vastzetten.
We hopen op deze manier en de schaarse ruimte effectief te benutten en met gepaste afstand, in de toekomst, veilig gebruik van de haven mogelijk te maken.
Overigens is het stallen van vervoermiddelen op de haven niet toegestaan. Deze worden verwijderd.
Mvg de havenmeester

scootmobiel / elek. fietsen

SCOOTMOBIEL /ELEK. FIETS         SCOOTERS /BROMMERS.                           FIETSEN 

Lidmaatschap betekent ook wat!
Met elkaar maken we de vereniging en als bestuur merken we de positieve energie van jullie. Het lijkt ook een soort ingehouden energie die op punt van uitbarsten staat, .. we merken dat het merendeel van de leden (inmiddels meer dan 130!) de liggelden heeft betaald en sommige leden zelfs 2x (dit is inmiddels terugbetaald :-). De vereniging kan aan de financiële (seizoenshuur) verplichtingen voldoen en aan onderhoud en verbetering van de haven wordt (met inachtneming van alle voorwaarden) gewerkt.
Het feit dat de laatste werkbeurten door de corona maatregelen niet door konden gaan vonden sommige leden jammer en overall lijkt er een soort van gemis naar het bootje, het water en de haven. Iets dat we als bestuur zeker ook herkennen.
Om de vereniging zo te maken en te houden is aanspreken van elkaar, bespreken met elkaar en beslissingen nemen van belang. Een van de beslissingen die het bestuur heeft genomen is om aan 4 leden de ligplaats per direct te ontzeggen. De betreffende boten zijn al aan de ketting gelegd en worden binnenkort verwijderd uit de haven.
Van onderstaande leden is de ligplaats ingetrokken vanwege het niet betalen van de  openstaande facturen. Hiervoor is met hen regelmatig schriftelijk en telefonisch contact geweest. Het laatste schriftelijke contact is aangetekend gedaan.

We kijken uit naar een mooi seizoen waar we met elkaar in openheid bouwen aan een nog mooiere vereniging.
Gerard, Diana, Jeroen, René en Jack

Corona maatregelen blijven ook bij de UNO
Het is lente en de verleiding is groot om naar de haven te komen. Maar nog steeds geldt de oproep vanuit de overheid: blijf zoveel mogelijk thuis!
De faciliteiten op de haven zijn gesloten (geen terras, geen kantine, geen toiletgebruik). Ga je toch naar buiten om te sporten of omdat het echt niet anders kan? Houd minstens 1,5 meter afstand en voorkom groepsvorming. De havenmeester, en de handhaving, heeft al een aantal keren moeten optreden, waarbij we dankbaar zijn dat onze leden zich zo geduldig en ingehouden gedragen!
Zodra er verdere versoepeling wordt gemeld berichten we jullie uiteraard direct.

 

WSV Uit Nood Ontstaan (UNO)

 

______________________________________________________________

  Nieuwsflits 09 april 2020

Kort ‘weekjournaal’ (van de Havenmeester)

Ondanks het Corona virus en met inachtneming van de RIVM voorschriften is een kleine groep vrijwilligers met gepaste afstand van elkaar bezig geweest op de haven. Je ziet op de foto’s dat er leuningwerk boven bij het toegangshek aan de Rotte is gemaakt en geplaatst. Veiligheid ook hier voor alles.

Verder is er door een goede en strakke planning, waar ook de betreffende leden zich heel goed aan hebben gehouden, met tussenpozen van een uur, afgelopen week gelegenheid geweest om een groot deel van de sloepen en kleine bootjes al te water te laten.

Ook zijn er voorbereidingen getroffen om zaterdag 11 april via een eveneens strakke planning de overige boten in het water te laten. Hiervoor neemt Ron persoonlijk contact op met de desbetreffende leden. En de afspraak is ook hier om slechts 1 persoons per boot aanwezig te laten zijn.

Ook komende dagen wordt het weer warm weer en moeten we met elkaar opletten dat we ons houden aan de opgelegde maatregelen. De oproep van afgelopen week geldt ook nog, blijf aub thuis, kom NIET naar de haven.

Met name komende zaterdag, 11 april, is er een specifieke planning voor het hellingen gemaakt. Daarmee bereiken we dat er niet teveel mensen tegelijkertijd op de haven zijn.

De betreffende leden zijn hiervoor in kennis gesteld met tijdstippen waarop ze (1 persoon per boot) aanwezig moeten zijn.

De toiletgebouwen zijn dicht, de kantine en het terras ook.

Laten we met elkaar nog even volhouden en op die manier bijdragen aan het mede gezond houden van de (oudere) leden en de vereniging.

Ter info, we hebben begrepen dat er een toegenomen kans is op controle, ook op het parkeren van de auto’s! Vanuit de politie is onderstaande afbeelding gedeeld, we willen ons er graag aan houden en hopen op jullie bijdrage.

Veel succes iedereen, gezondheid en een goed Pasen!

______________________________________________________________

Nieuwsflits  19 maart 2020

Beste leden van de Watersportvereniging Uit Nood Ontstaan,

i.v.m de Coronacrisis en de daardoor aan ons opgelegde maatregelen ontkomen we er niet aan er niet onze verantwoordelijkheid te nemen en een aantal evenementen in de komende periode te laten vervallen of te veranderen.

De kantine blijft voorlopig gesloten.

De werkbeurten van 14 maart, 28 maart en van 4 april zijn uitgesteld.

De Paasbrunch is afgelast.

De A.L.V. gaan we schriftelijk doen. Het bestuur heeft de verplichting om eenmaal per jaar de leden op de hoogte te stellen van de financiële stand van zaken.

In de afgelopen jaren is voorgaande aan de ALV hiervan al een rapportage gemaakt, deze rapportage zal nu enigszins uitgebreid worden. Agendapunten kunnen op de gebruikelijke manier worden opgegeven, deze word en verzameld en schriftelijk afgehandeld met een verslag. Hiertoe kunnen tot 30 maart vragen of opmerkingen worden verstuurd aan communicatie@wsv-uno.nl

niging al jarenlang een bestendig beleid hebben gevoerd en financieel gezond zijn. Wij hopen op jullie begrip hiervoor. Hellingen-in is uitgesteld tot 11 april In de afgelopen jaren werden in de week vooraf aan de hellingen-in dag al boten te water gelaten, hiervoor kan een afspraak gemaakt worden met Ron Boon, de havenmeester. Ron beoordeelt wanneer en hoe dit past, daarbij zijn de landelijke richtlijnen van het RIVM mede bepalend! We houden jullie op de hoogte bij nieuwe maatregelen en wat dat voor de vereniging betekent. Wij wensen iedereen sterkte in de deze tijden. Met vriendelijke groeten, Het bestuur Gerard, Diana, Jeroen, Rene en JackWe voelen ons voldoende zeker om deze ongebruikelijke maatregel te nemen om dat we als vereniging.