Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31  december van ieder jaar.

De jaarlijkse contributie bedraagt  m.i.v. 2017 € 50,-

De prijzen van de ligplaatsen zijn excl. electra en drinkwater (categorie 5)

Voor roei/visboten is er een apart steiger (enkele op steiger 9 , rest op 10, categorie 1)

Voor een kopsteiger in de Bergse plas = categorie 4

Voor de zijsteigers, afhankelijk van de grootte van het vaartuig categorie 3 en categorie 2

klein overzicht

LET OP:  Als nieuw lid betaalt u bij de aanvang van uw lidmaatschap (als entree in de vereniging) een vergoeding ter hoogte van de jaarkosten van uw ligplaats!

Jaarlijks worden de bedragen aangepast aan het prijsindexcijfer dan wel aan een hoger percentage na goedkeuring van de ALV.