Inloggen

De inschrijving voor de werkbeurten 2019-2020 is opengesteld. U heeft een email ontvangen met inloggegevens.

Werkbeurten

https://uitnoodontstaa-site.e-captain.nl/mijn-captain/home

Voor vragen kunt u zich richten tot Jack via email onderstaande link

mailto:communicatie@wsv-uno.nl